Tagok

Tag avatar

Baltás Csaba

Elnök (2023-2024)

Tag avatar

Asztalos Tamás

Titkár (2023-2024)

Számomra a ROTARY eszmeisége az ifjúsági programokban, a nemzetközi diákcserében valósul meg a leghangsúlyosabban.

Tag avatar

Bogdán Péter

Tag avatar

Csapó Tamás

1959-ben születtem és röpke 58 év után az egyik legújabb, de nem legifjabb tagja lettem az RC Kecskemétnek. Próbálok hasznos tagja lenni a 20 éves klubunknak és tehetségem szerint támogatni a közös programokat.

Tag avatar

Csizmadia László

Számomra a Rotary a barátságra alapozott önzetlen szolgálat az arra rászorultak segítése, támogatása céljából.

Tag avatar

Félix Csaba

Kincstárnok

Alapító tagja vagyok a kecskeméti Rotary Clubnak, voltam elnöke a társaságnak és jelenleg kincstárnoki pozíció töltöm be

Tag avatar

Józsa Péter

Tag avatar

Dr.Kriston Vízi József

Tiszteletbeli tag

Tag avatar

Németh László Frici

PDG 2021/2022

Klubom az RC Kecskemét. 2008 óta vagyok rotarista. Idén másodszor elnök. Folyamatosan részt vettem eddig a District Team munkájában, 2012-15 között a diákcserét vezettem, 2018 óta alkormányzóként dolgozom.

Tag avatar

Nyerges Tibor

Alapító tagja vagyok a kecskeméti Rotary klubnak, töltöttem már be titkári és elnöki posztot is, jelenleg a külkapcsolatok építésén dolgozom elsősorban.

Tag avatar

Patocskai Gábor

Alapítás óta tagja vagyok a Clubnak. Ifjúsági felelős (2001-2004). elnök (2004-2005), kincstárnok ( 2006-2017), elnök (2017-2018), titkár (2018-2019) tisztségeket töltöttem be az elmúlt 20 évben. Társaim 2010-ben Paul Harris díjjal ismerték el munkámat, ami jó érzéssel és büszkeséggel tölt el.

Tag avatar

Prikk János

Az RC Kecskemét „magjához” még a klub megalakulása előtt Félix Csabának köszönhetően csatlakoztam, alapító tag vagyok. Titkári posztot Nyerges Tibor (első) elnöksége alatt töltöttem be, a 2015/16-os Rotary évben pedig a klub elnökének választott. Számomra a Rotary a barátságot, a csütörtöki találkozások örömét és a tágabb környezetem számára is hasznos időtöltést jelenti.

Tag avatar

Riczu Péter

Tag avatar

Dr. Serényi Péter

1950-ben születtem Budapesten. Feleségem és két felnőtt fiam van. A Bács-Kiskun Megyei Kórházban dolgozom Cytopatológusként. Alapító tagja vagyok a klubnak. Néhány évig ifjúsági felelősként tevékenykedtem, majd elnöki teendőkkel bíztak meg (2001-2002). 2010-ben Szentgyörgyi díjban, Paul-Harris díjban 2013-ban részesültem.

Tag avatar

Szabó Ferenc

Alapító tagja vagyok a Rotary Club Kecskemét-nek. Voltam kétszer titkára a klubnak és 2010-2011 - es Rotary évben a Club Elnöke. A Rotary a barátságra alapozott önzetlen segítő, támogató szolgálatot jelenti nekem.

Tag avatar

Tari Jenő

A Kecskeméti Rotary Asztaltársaságba 1998 márciusában 19. tagként kerültem, Cseh Zoli invitálására. Az első komolyabb feladat a charter ünnepség megszervezésében való részvétel volt.

Tag avatar

Varga Tibor

Ifjúsági felelős 2020/2021

2018-ban csatlakoztam a Kecskeméti Rotary Klubhoz. Számomra a cserediák program támogatása fogalmazódott meg mint fő cél. 2019-tól a klub ifjúsági felelős posztját töltöm be.

Tag avatar

Vass József

2013-tól vagyok tagja a Kecskemét RC-nak. Lehetőségeimhez mérten, szívesen segítek a rászorulókon.

Tag avatar

Vili Sándor

Kiskunhalason születtem, A műszeripari főiskolát Pécsen végeztem Nős vagyok 2 felnőtt lánygyermek édesapja Röntgen Kft. tulajdonos ügyvezetője vagyok